poniedziałek, 14 stycznia 2013

Europa wyjałowiona

Gdy jakiś czas temu toczyła się walka o odniesienia do chrześcijańskich korzeni i wartości w Preambule do Jewropejskiej Konstytucji nikt wtedy jeszcze nie zdawał sobie sprawy, że jest to wynik działań nie tyle masońsko-liberalnych  środowisk ale przede wszystkim wyjałowienia duchowego cywilizacji europejskiej.Wynika to z utrwalanego w nas przez wszechobecny system ekonomiczno-dystrybucyjny przekonania o konieczności zaspokajania nieskończonej ilości potrzeb dających złudny i fałszywy obraz  ludzkiego szczęścia. Z tej fałszywej wizji i z chciwości jej zaspokajania wynika konieczność kłamstwa.
Temu kłamstwu służą nie tylko media fałszywie nazywające się informacyjnymi ale nawet, o  zgrozo,zwane publicznymi.Perforując nasze mózgi na kształt swojej medialnej sieczki, widzą nas takimi jakimi nigdy byśmy siebie widzieć nie chcieli. Jednak pozwalamy im na to,zgadzamy się i nawet przyjmujemy ich sposób i tok myślenia o otaczającej nas rzeczywistości.
Stajemy się nie tylko uczestnikami tego procederu ale również jego współudziałowcami.
Programując nasze dzieci na kształt cyborgów muszących koniecznie odnieść sukces materialny, sami przyczyniamy się do zagłady świata jaki znamy lub jeszcze był nam znany z opowieści naszych rodziców czy też dziadków, świata prostych zasad i prostych prawd.Przyczyniamy się do zaniku dobra we wszystkim co robimy.Brak empatii,egoizm,wyobcowanie,nietolerancja dla postaw i idei niezgodnych z powszechnie przyjętym przez "elity"modelem widzenia świata jest co raz częściej spotykana u ludzi lepiej wykształconych i lepiej sytuowanych. Kastowość społeczna zatacza co raz większe kręgi, niegdyś mieliśmy dobrze sytuowane ulice, dzisiaj już są to nie tylko osiedla ale nawet całe miasta, chronione i bezpieczne przed pariasami z prowincji,Polski B,C czy też nawet D. Tak jest w całej Europie. Trudno się dziwić, wszak w Jewropejskim Kraju wydajemy więcej środków na mordowanie dzieci nienarodzonych,eutanazję,zachowanie i poszerzanie praw mniejszości seksualnych niż na  walkę z rakiem czy pomoc rodzinom wielodzietnym. Trudno się dziwić skutkom skoro już samo źródło jest zatrute.Józef Retinger jeden z założycieli Grupy Bilderberg i UE był podwójnym lub nawet potrójnym agentem wywiadów:niemieckiego,brytyjskiego i rosyjskiego.Ten mason, był doradcą prezydenta Meksyku, Callesa w czasie jego masońskiego przewrotu..Doradzał mu w czasie największego terroru ,którego celem był Kościół Katolicki.Podejrzany o udział w skrytobójczej śmierci generała Sikorskiego stał się założycielem tworu, który cieniem się kryje na całej spuściźnie zachodniej cywilizacji.
Kłamstwo, które jest kamieniem węgielnym tego wszystkiego sprawia, że toksyczne idee propagowane przez niektóre środowiska czynią ogromne spustoszenie w chrześcijańskiej spuściźnie Europy.
Czy jest jeszcze nadzieja?
Wydarzenia na Krakowskim Przedmieściu, ludzie broniący krzyża oraz wszystkie potem następujące znaki dają nadzieję, wręcz nawet pewność, że wypowiedzenie posłuszeństwa temu systemowi obłudy i zakłamania jest możliwe i konieczne.
My wszyscy musimy być na to gotowi bo prawda i dobro nie umiera, one są wieczne, że to co złe i kłamliwe przemija gdyż nie narodziło się naprawdę.
Podnieśmy więc głowy, musimy dać nasze świadectwo w obronie dobra, światła i prawdy.   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz